hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Užitá geofyzika úvodem

Vítejte na mých stránkách o užité geofyzice. Mé jméno je Radek Klanica a postupně jsem vystudoval bakalářské studium geologie, magisterské studium užité geofyziky a doktorské studium aplikované geologie se zaměřením na užitou geofyziku, vše v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2014 pracuji na Geofyzikálním ústavu AVČR, kde se věnuji zejména geoelektrickým metodám, pomocí kterých řeším celou řadu témat spjatých například s hlubokou tektonickou stavbou západních Karpat; maarovými vulkány v západních Čechách či archeologickými průzkumy hradišť. Když jsem hledal v roce 2012 na internetu nějaké české stránky věnované obsáhleji užité geofyzice, tak jsem žádné nenašel, což mě trochu zklamalo, protože si myslím, že tento obor by si zasloužil alespoň nějakou propagaci. Proto jsem se rozhodl vytvořit tyto stránky. Je možné, že někteří z vás již teď lomí rukama nad obsahem těchto stránek, ale mohu vás ubezpečit, že užitá geofyzika je nesmírně zajímavý a užitečný obor nalézající se na rozhraní fyziky a geologie, který nám dovoluje z povrchu nahlédnout pod zem, od hloubek prvních centimetrů po desítky kilometrů.

V jednotlivých sekcích najdete postupně probrané jednotlivé geofyzikální metody. Celé stránky jsem postupně vyráběl sám, a proto omluvte případné nedostatky. V sekci kontakt můžete najít můj e-mail. Jakékoli chyby v textu padají jen a jen na moji hlavu.

Rozvoj webu byl ukončen zhruba kolem roku 2015, nicméně v současném rozsahu web pokrývá prakticky všechny metody užité geofyziky a základně vysvětluje jejich fyzikální principy a použití.

paticka