hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Karotáž - rozdělění

Karotážní metody se věnují měření fyzikálních polí ve vrtech. Je to rozmanitá skupina metod jejíž specifikum spočívá především v tom, že měřící systém se musí vejít do měřící sondy válcového tvaru o průměru několika cm. V levém menu najdete postupně rozebrané jednotlivé metody dle druhu fyzikální podstaty.

Vzhledem k širokému a specifickému využití jednotlivých karotážních metod jsem zde neuvedl jednotné menu použití, ale uplatnění jednotlivých metod je uvedeno pod jejich fyzikálním principem.

Schéma rozdělení karotážních metod

paticka