hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Užitá geofyzika odkazy

Užitá geofyzika a geofyzika

natur.cuni.cz - stránky oddělení užité geofyziky Přf UK Praha
ČAAG - stránky České asociace geofyziků
ig.cas.cz - stránky Geofyzikálního ústavu AV ČR
AGU - stránky Americké geofyzikální unie (vydává časopis Journal of geophysical research)
EGU - stránky European Geosciencies Union (vydává časopis Annales Geophysicae)
SEG - stránky Society of Exploration Geophysicists (vydává časopis Geophysics)
EAGE - stránky European Association of Geoscientists and Engineers (vydává časopis Geophysical prospecting)
EEGS - stránky Environmental and Engineering Geophysical Society
MTNet - stránky na výměnu informací a znalostí v elektromagnetických metodách
geo-radar.ru - ruské stránky věnované využití georadaru
Bodová pole (tíhové) - stránky Zeměměřičského úřadu s databází absolutně změřených tíhových bodů na území ČR
NOAA - kalkulátor magnetického pole - stránky NOAA, na kterých lze spočítat magnetické pole na libovolném místě na světě dle modelů WMM nebo IGRF

Geologie

ČGS - stránky České geologické služby
ČGS - mapy online - online geologické mapy na stránkách ČGS
vrtní prozkoumanost - mapa s databází vrtů na stránkách geofondu
stratigraphy.org - stránky mezinárodní stratigrafické komise s poslední vydanou chronostratigrafickou tabulkou
scotese.com - stránky Christophera Scotese s věnující se paleogeografickým rekonstrukcím
3D paleogeografie - 3D paleogeografické rekonstrukce

Fyzika

aldebaran.cz - web sdružení Aldebaran z FEL ČVUT o astrofyzice a fyzice plazmatu
physlink.com - novinky z fyziky a astronomie
physicsworld.com - novinky z fyziky

paticka