hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Radionuklidové metody

Radionuklidové geofyzikální metody jsou založeny na měření přirozené nebo uměle vyvolané radioaktivity. Lze jimi zjistit informace o látkovém složení hornin. Více o jednotlivých aspektech této metody najdete v levém menu.

Schéma rozdělení radionuklidových metod

paticka