hlavicka
Úvod Gravimetrie Magnetometrie Geoelektrika Radiometrie Seismika Karotáž Kontakt

Užitá geofyzika odkazy

Zde najdete jakékoli materiály ke stažení související s užitou geofyzikou, geofyzikou nebo geologií.

Bakálářská práce - má bakalářská práce na téma: Projevy kulturního šumu v přirozených magnetotelurických signálech
Elektřina a magnetismus - do češtiny přeložený kurz z MIT o elektřině a magnetizmu, 14 přehledných prezentací doplněných obrázky
Fundamentals of Geophysics - PDF verze knihy Fundamentals of Geophysics "Second Edition" od Williama Lowrieho
MTnet - přes 2200 publikací týkajících se magnetoteluriky a elektromagnetické indukce v zemském tělese
paticka